top of page

E-shop na lásku v Čelákovicích

Beseda E-shop na lásku proběhla také na Základní škole Čelákovice, kde jsem měl možnost pohovořit s žáky o důležitých tématech spojených se sexuální výchovou a on-line seznamováním.


Tématické okruhy zahrnovaly seznamování na internetu, seznamky, sexuální zdraví, orientace, pohlavně přenosné choroby, bezpečnost při seznamování. Beseda probíhala převážně formou interaktivní přednášky, v rámci které byla vedena i řízená diskuze.


Bylo skvělé vidět, jak žáci projevovali zájem o témata a aktivně se zapojovali do diskuse. Velký důraz byl kladen na to, aby si žáci uvědomili důležitost bezpečnosti a zodpovědnosti při on-line seznamování.


Děkuji Základní škole Čelákovice za příležitost vést tuto besedu a těším se na další spolupráci.Comments


bottom of page