top of page

První pomoc v Tip Toes Primary and Lower Secondary School Brandýs

Na Tip Toes Primary and Lower Secondary School Brandýs proběhla beseda nazvaná Paramedic Rescue, - První pomoc - zaměřená na první pomoc. Tento workshop přinesl studentům unikátní možnost naučit se základy první pomoci a praktické dovednosti potřebné k záchraně života.


Během besedy se účastníci zaměřovali na situace, které mohou nastat ve školním i mimo školní prostředí. Žáci se tak například učili, jak správně reagovat na různé typy zranění nebo kolapsu. Důležitou součástí kurzu bylo i použití moderních pomůcek a metod, jako jsou speciální figuríny pro oživování či umělé dýchání.


Dokonalost je ve znalostech a praktických dovednostech, které žáci získali během této besedy. Teď již vědí, jak zachránit svého kamaráda nebo poskytnout první pomoc učitelce, která upadne do bezvědomí kvůli náhlému zdravotnímu problému. Rychlé jednání a znalosti první pomoci mohou být klíčové pro záchranu života a zotavení člověka v tísni.


Projekt Lajfr tak díky spolupráci s Paramedic rescue přispívá k rozšíření neformálního vzdělávání tabu témat v České republice. Paramedic Rescue workshop ukázal studentům Tip Toes Primary and Lower Secondary School Brandýs, že první pomoc je důležitou součástí jejich životů a že správné dovednosti mohou skutečně zachránit lidský život. Díky tomuto projektu si účastníci odnesli nejen nové znalosti, ale také pocit hrdosti a sebevědomí, že jsou schopni pomoci v kritickém okamžiku.

Σχόλια


bottom of page