top of page
IMG_0426_edited.jpg

neTYPIC

Kategorizujete? Nejste v tom sami. Je zcela běžné mít předsudky vůči lidem s jiným původem než máte vy, nebo těm, kteří jsou bohatší či chudší ve srovnání s vámi.

 

Ale co přesně předsudek je a jak se vytváří? neTYPIC vás pozve k zamyšlení nad rozdílem mezi důležitými tématy jako jsou například diskrimanace, rasismus, rovnost pohlaví v každodenním životě. Jsou předsudky nebezpečné a je možné je změnit?

 

Popis workshopu

Předsudky jsou součástí našeho každodenního života, ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Pocházejí z našeho předsudkového myšlení, které je hluboko zakořeněné v naší společnosti. Ale jak přesně se vytvářejí a jaký mají dopad na jednotlivce i celou společnost?

V tomto workshopu se zaměříme na pochopení povahy předsudků. Naučíme se, jak je identifikovat a definovat, a také jak se projevují v každodenním životě. Zjistíme, jak se předsudky vytvářejí a jak jsou udržovány v naší společnosti.

Dále se zabýváme tím, jak předsudky ovlivňují náš život a jak je můžeme aktivně řešit. Naučíme se strategie a nástroje, které nám pomohou v boji proti předsudkům ve vlastním životě i v rámci naší komunity. 

V rámci workshopu také rozvíjíme kritické myšlení a sebereflexi, protože tyto dovednosti jsou klíčové pro boj proti předsudkům. 

Nakonec se zaměříme na roli, kterou hrají média a vzdělání při formování a překonávání předsudků. Diskutujeme o tom, jak mohou tyto instituce přispívat k podpoře nebo eliminaci předsudků. 

Během besedy se žáci naučí:

- Identifikovat a definovat předsudky a jejich projevy v každodenním životě

- Pochopit, jak se předsudky vytvářejí a udržují v naší společnosti

- Získat nástroje a strategie pro řešení předsudků a diskriminace ve svém vlastním životě a komunitě

Během workshopu budou studenti mít možnost aktivně se zapojit do různých aktivit, diskuzí a praktických cvičení, které jim pomohou lépe porozumět financím a svým potřebám. 

Workshop vedou zkušení lektoři. Celý program je postaven v souladu s RVP a je navržen na základě dat z případové studie se studenty a učiteli z celé České republiky, Norska a Švédska.

Podrobnosti

Délka workshopu: 60 min

Beseda je určená pro 8. – 9. ročník ZŠ a pro 1. - 4 ročníky SŠ

Maximální počet účastníků na jedné besedě je 32 studentů.

Nutné technické vybavení: Projektor s HDMI/ VGA nebo USB-C. Připojení Wi-Fi pro studenty popřípadě zařízení techniky podporující skenování QR kódů. Minimálně 4 ks - jeden do každé pracovní skupiny. Studenti mohou použít svá zařízení, ale je nutné zajistit jejich připojení k internetu.

Cena besedy včetně dopravy je 3 950 korun.

bottom of page