top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") upravují právní vztahy vznikající v souvislosti s objednávkou a realizací preventivních programů nabízených sdružením Projekt Lajfr z.s., se sídlem Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 195 35 287, prostřednictvím internetového portálu projektlajfr.com/kontakty (dále jen "web") či elektronické komunikace na e-mailu lukas@lajfr.cz.

 

1.2 Projekt Lajfr z.s. si vyhrazuje právo na změnu podmínek. Aktualizované podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich publikace na webu.

 

2. Objednávka a realizace preventivního programu

 

2.1 Objednání preventivního programu je možné provést prostřednictvím online formuláře dostupného na webu nebo zasláním požadavku na e-mailovou adresu lukas@lajfr.cz.

2.2 Potvrzením objednávky klient vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

2.3 Klient je povinen zajistit přípravu prostoru pro realizaci programu v souladu s propozicemi, které mu budou zaslány spolu s fakturou nejméně týden předem.

 

3. Storno podmínky a reklamační řád

 

3.1 Klient má právo zrušit objednávku bez udání důvodu až do 7 dní před plánovaným termínem realizace programu. Po tomto termínu je klient povinen uhradit plnou cenu za objednaný program.

3.2 Reklamace je přijímána do 24 hodin po skončení programu s uvedením konkrétních důvodů pro požadavek kompenzace či vrácení finančních prostředků. Reklamace nebude uznána v případě, že nebyly ze strany klienta splněny požadavky jako příprava prostoru, technické vybavení, dodržení začátku programu, zajištění parkování či komunikace v rámci instituce.

 

4. Cenové podmínky a platby

 

4.1 Všechny ceny uvedené na webu jsou konečné, včetně daní a poplatků.

4.2 Platba za preventivní program je preferována prostřednictvím bankovního převodu, v hotovosti pouze ve výjimečných případech.

 

5. Ochrana osobních údajů

 

5.1 Projekt Lajfr z.s. se zavazuje chránit osobní údaje klientů a nevyzrazovat je třetím osobám bez jejich výslovného souhlasu.

5.2 Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem zajištění objednávky a komunikace s klientem.

 

6. Závěrečná ustanovení

 

6.1 Podmínky jsou platné a účinné od data jejich zveřejnění na webu projektlajfr.com

6.2 V případě vzniku sporu mezi Projekt Lajfr z.s. a klientem, souvisejícím s realizací programu, bude dán přednost mimosoudnímu řešení. Nedojde-li k dohodě, bude spor předán k řešení příslušnému soudnímu orgánu. 6.5 Klient uděluje Projekt Lajfr z.s. souhlas s pořízením reportážních fotografií během programu a s jejich následným využitím na internetových stránkách a sociálních sítích poskytovatele v souladu s GDPR (Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů).

bottom of page