top of page

Účast Projektu Lajfr na tréninkovém kurzu "No hate speech"

Ahoj všichni,


rád bych se s vámi podělil o naši účast na tréninkovém kurzu "No hate speech", který se konal ve dnech 22-30. března 2023 ve Wuppertalu v Německu. Jako členové týmu Projektu Lajfr jsme měli tu čest zúčastnit se tohoto kurzu, který měl za cíl zlepšit interkulturní kompetence pracovníků s mládeží, aby byli schopni vymýšlet a provádět metody a nástroje práce s mládeží na prevenci a řešení online i offline projevů nenávisti a zločinů z nenávisti mezi mladými lidmi, zejména vůči menšinám, včetně Romů, uprchlíků a migrantů.


Jako pracovníci s mládeží se musíme vyrovnat s různými kulturními rozdíly mezi mladými lidmi, kteří zažívají sociální vyloučení a diskriminaci na základě svého kulturního původu; rodinného zázemí; traumatizujících zkušeností z minulosti; a obtíží s nalezením svého místa v kultuře většiny. Není vždy snadné zvládat interkulturní výzvy, čelit stereotypům a předsudkům, které mladí lidé mají jeden vůči druhému, aniž by skutečně věděli, čeho se bojí a proč se stávají stále více xenofobními.


Cítili jsme na vlastní kůži, že potřebujeme zlepšit naše kompetence v práci s mládeží ve spojitosti se sociálním vyloučením, diskriminací a projevy nenávisti, abychom mohli nabízet takové aktivity pro mladé lidi s různým kulturním zázemím na lokální i evropské úrovni. Společně s organizací (DE) jsme iniciovali výzkumy a požádali naše partnery, aby udělali totéž, abychom identifikovali naše potřeby pro realizaci tohoto projektu.


Během kurzu jsme se seznámili s různými metodami a nástroji, které nám pomohou lépe rozumět problémům souvisejícím s nenávistnými projevy a zločiny z nenávisti a jak je řešit. Měli jsme možnost vyměnit si zkušenosti s ostatními účastníky z různých zemí a kultur, což nám pomohlo obohatit naše znalosti a dovednosti.


Tato zkušenost byla pro nás velmi inspirativní a obohacující. Jsem rád, že jsme měli možnost se tohoto kurzu zúčastnit a věřím, že nabyté dovednosti a znalosti nám pomohou v naší práci s mládeží a přispějí k lepšímu porozumění a boji proti projevům nenávisti a zločinům z nenávisti.
Comments


bottom of page