top of page

Partnership Building Activity in Romania - FROM RURAL TO PLURAL

Další intenzivní týden s programem Erasmus+. Tentokrát jsem měl poprvé v životě možnost navštívit Rumunsko 🇷🇴. S Anežkou Huňáčkovou jsme tam jely reprezentovat naši milovanou neziskovou organizaci Projekt Lajfr, která se zaměřuje na sexuální a finanční výchovu a duševní zdraví na českých školách.

Celý projekt se jmenoval "FROM RURAL TO PLURAL " a připravili ho skvělí facilitátoři z organizace ADA a Evropské vesničky mládeže. Během této partnerské aktivity jsme se setkali s lidmi z dalších nevládních organizací ze 13 různých zemí. Společně jsme se snažili najít problémy, se kterými se mladí lidé z venkova v jednotlivých zemích potýkají, a najít řešení, jak jim pomoci. Jsem rád, že se tolik lidí tak usilovně snaží pomáhat druhým.Cítím se teď opravdu inspirovaná a také plná nápadů, jak dál uplatňovat vše, co jsem se naučila, tady v Česku. Děkuji programu Erasmus+ za tyto příležitosti, zvláštní poděkování patří Lukáši Rychetskému za důvěru a velký dík všem, kteří se zúčastnili. Těším se na spolupráci na projektech s některými z vás v budoucnu! ❤️ENG


Another intense week with Erasmus+. This time, I had the chance to visit Romania 🇷🇴 for the first time in my life. Anežka Huňáčková and I went there to represent our beloved NGO, Projekt Lajfr, which focuses on sexual and financial education, as well as mental health in Czech schools.

The whole project was called 'From Rural to Plural' and was prepared by great facilitators from the ADA organisation and the European Youth Village. During this partnership activity, we met people from other NGOs from 13 different countries.

Together, we tried to find the problems young people from rural areas face in each country and found solutions to help them. I'm glad so many people try that hard to help others.

I feel really inspired now, as well as full of ideas to continue applying everything I learned back here in Czechia.

Thank you, Erasmus+, for these opportunities, special thanks to Lukáš Rychetský for his trust, and a big thanks to everyone who participated. Looking forward working on projects with some of you in the future! ❤️


🇨🇿🇷🇴🇸🇰🇵🇹🇹🇷🇬🇪🇧🇦🇬🇷🇧🇬🇲🇩🇺🇦🇪🇪🇦🇲🇦🇱

Comments


bottom of page